This free survey is powered by QUESTIONPRO.COM
100%
שלום! זהו סקר המיועד לבוגרי מגמת תיאטרון
 
 
גיל:
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23-24
 
25-26
 
27-29
 
30-33
 
34-40
 
 
 
למדתי תיאטרון בתיכון במשך
 
שנה
 
שנתיים
 
שלוש שנים
 
ארבע שנים
 
 
 
מגדר
 
זכר
 
נקבה
 
אחר
 
 
 
מקצוע האב
 
חקלאות
 
אקדמיה או הוראה
 
עסקים
 
צבא, בטחון, אבטחה
 
אומנות או בידור
 
שירותים: אחזקה, משרד, מזון, מכירה וכו'
 
אחר
 
 
 
מקצוע האם
 
חקלאות
 
אקדמיה או הוראה
 
עסקים
 
צבא, בטחון, אבטחה
 
אומנות או בידור
 
שירותים: אחזקה, משרד, מזון, מכירה וכו
 
אחר
 
 
 
מה היתה המוטיבציה העיקרית ללמוד תיאטרון בתיכון (עד שלוש בחירות)?
 
לעמוד על הבמה
 
לרצות את ההורים
 
למרוד בהורים
 
החברים
 
מורי המגמה
 
הציפיה לציונים גבוהים
 
מתוך עניין לימודי
 
אחר

 
 
 
בדיעבד, האם לימודי התיאטרון בתיכון קידמו אותך?
אם כן, באיזה מובן?
 
רגשית
 
גופנית
 
חברתית
 
שכלית
 
פתחו לפני דלתות בעניין מקצוע וקריירה
 
לא קידמו אותי
 
 
 
מה היה יחסך כלפי היחשפות רגשית שנדרשת במסגרת לימודי התיאטרון?
 
לא היתה לי בעיה עם זה
 
היו לי מעט חששות לגבי זה
 
היה לי קשה עם זה
 
אני מסרב/ת להיחשף
 
 
 
כיום אני עוסק במשהו שקשור ללימודי התיאטרון בתיכון
 
נכון
 
לא נכון
 
 
 
אני צופה בהצגת תיאטרון בערך
 
1-4 פעמים בשבוע
 
1-3 פעמים בחודש
 
1-10 פעמים בשנה
 
פחות מזה
 
Please contact abumidian1@walla.co.il if you have any questions regarding this survey.
Survey Software Powered by QuestionPro Survey Software